quarta-feira, agosto 21, 2019

Javier Piñeiro_Head of Latin America_GSMA